Fredag den 29. juni 2018 fra kl. 16.00 - 19.00 i løbssekretariatet i start- og målområdet Køge Havn

Lørdag den 30. juni 2018 - løbsdag
i løbssekretariatet i start- og målområdet på Køge Havn

  • Sjælland Rundt på Cykel fra kl. 05.15 - 06.00

  • Sjælland på Tværs fra kl. 07.30 - 08.30

Du vil uge 25 modtage en e-mail og/eller en SMS med dit startnummer og starttid.
Denne mail skal du medbringe, når du skal hente startnummer!

HUSK din elektroniske bekræftelse, som du modtog på mail eller SMS, der viser dit startnummer

Kan jeg hente startnumre for andre deltagere?

JA - husk kopi af den elektroniske bekræftelse, som den enkelte, du skal afhente startnummer for, har modtaget på mail ved tilmelding.