Der er mulighed for omklædning og bad efter:

  • Tøse-Runden

  • Sjælland Rundt på Cykel

  • Sjælland på Tværs

  • Køge Tours

Kontakt løbssekretariatet Køge Havn løbsdagen.