Når du deltager i Køge Sportevents løb, skal færdselsloven naturligvis overholdes.

  • Deltagerne skal køre med hjelm, og triathlon-styr og "følgebil" er ikke tilladt.
  • Giv tegn når I skal dreje eller stoppe, også gerne med råb/signal: "til højre", "til venstre", "stopper" eller eksempelvis "pas på, der er hul i vejen" etc. - så kommer alle sikkert hjem.
  • De hjælpere, der står og viser vej, kan og må kun advare trafikken!
  • Det er kun politiet og politihjemmeværnet, der må stoppe og dirigere trafikken.
  • Husk at have dine forsikringer i orden.
  • Som altid skal du tage hensyn til miljøet mht. affald.
  • Du bør respektere privatlivets fred, hvis du vil gøre stop på et tidspunkt, og i øvrigt ellers lytte til din sunde fornuft!
  • Pas på hinanden derude.
  • Respekter vores skilte undervejs. F.eks. "Benyt cykelstien!", "Huller i vejen!", "Farligt kryds!" m.m.


Du deltager på eget ansvar og skal passe på dig selv og de øvrige deltagere.

God tur!